1-9
1

MH-401KD 四合一通風門
調光    皮套     門弓器    防音門弓器       狗洞  
      百葉可調光             TSK把手皮套(選配)          門弓器(選配)            防音緩衝門弓器(選配)           狗洞型(選配)

安全鎖      1把手       2把手
   TSK安全鎖              一號日系TSK水平把手     三號日系TSK水平把手